ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ VITA Α.Ε. - ( ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ)