Βιογραφίες - ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ