Βιογραφίες - ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ